Odvážíme si mezinárodní ocenění z Rotterdamu

NGV Global, Mezinárodní asociace pro zemní plyn, ocenila IVECO, značku komerčních vozidel mateřské firmy CNH Industrial (NYSE: CNHI/MI: CNHI), oceněním „NGV Global Industry Champion“ na konferenci NGV GLOBAL 2017, která se konala v březnu v holandském Rotterdamu. NGV Global reprezentuje celosvětově odvětví vozidel na zemní plyn a věnuje se podpoře použití zemního plynu a biometanu v dopravě, s důrazem na zvyšování hospodárnosti a bezpečnosti ve všech sférách.

Porota značky vyhodnocuje na základě světových, národních a regionálních aktivit

Každé dva roky jsou touto asociací udělována ocenění za iniciativy a programy ve firmách, které podporují rozšíření sektoru užití zemního plynu na světě. Komise NGV Global vybrala IVECO na základě kritérií, která zahrnovala progres, jehož bylo dosaženo v použití zemního plynu jako alternativního paliva, a podíl na rozvoji trhu s vozidly na zemní plyn. Porota se při svém hodnocení věnovala vlivu aktivit značky na národní, regionální i světové úrovni. NGV Global reprezentuje zájem více než 350 členů na celém světě. Od jejího založení v roce 1986 byla tato asociace svědkem růstu počtu vozidel na zemní plyn (NGVs) téměř z nuly na více než 23 milionů. Pro příštích několik let NGV Global předpokládá stálý nárůst počtu směrem k cíli 65 milionů vozidel na zemní plyn na silnicích v roce 2030.
 
Je to vůbec poprvé, kdy NGV Global udělovala ocenění během své konference a výstavy, a to z důvodu oslav svého 30. výročí. Při předchozích událostech byla ocenění „NGV Global Industry Champion“ udělována lidem a společnostem významně se podílejícím na vývoji tohoto odvětví ve svých regionech. Tento rok bylo ocenění udělováno přímo Vedoucí komisí NGV Global za účelem ocenění hlavních oborů s celosvětovou působností v sektoru přepravy na zemní plyn.
iveco-vyhrava-cenu-ngv-global-industry-champion

Iveco jako první výrobce řady modelů lehkých a těžkých aut na zemní plyn

IVECO je světový leader v oblasti komerčních vozidel na zemní plyn a první výrobce, který nabízí celou řadu modelů na zemní plyn od lehkých po těžká vozidla a autobusy. Klíčovou snahou produktové strategie značky je poskytnout svým zákazníkům vozidla, která jim umožní provozovat udržitelnou dopravu jak pro životní prostředí, tak pro jejich rozpočet. Výsledkem strategie je rostoucí poměr nákupu vozidel na zemní plyn nejen v Evropě, ze strany jak nových, tak i stávajících zákazníků.
Zemní plyn výrazně snižuje emise a současně snižuje i celkové náklady na vlastnictví, dokonce snižuje i hlukovou zátěž, což je klíčový faktor v obydlených oblastech. V rámci vývoje této alternativní dopravy IVECO předvídalo vícerá doporučení, která přišla ze strany Evropské komise v roce 2016 v její prezentaci Evropské strategie pro mobilitu s nízkými emisemi.
Díky zvyšující se dostupnosti bioCNG (bio - stlačeného zemního plynu) a bioLNG (bio - zkapalněného zemního plynu) paliv v Evropě mohou jak logistické, tak přepravní společnosti nyní provozovat CO2 neutrální fleety, které přispívají k nezávislosti na energii a bojují proti změnám klimatu.

Ocenění není první ani poslední

Ocenění „NGV Global Industry Champion“ je posledním příspěvkem k nedávno získaným národním i mezinárodním oceněním, která ukazují na vedoucí technologické postavení společnosti IVECO i na její závazek udržitelnosti. IVECO Stralis NP, první vozidlo na zemní plyn určené pro dálkovou přepravu, bylo oceněno „Projektem roku 2017“ na evropských Gas Awards of Excellence, „Vehículo Industrial Ecologico del Año“ (Ekologické průmyslové vozidlo roku) 2017 ve Španělsku a bylo také oceněno při udílení britských Green Fleet Awards v roce 2016. Dále vozidlo Eurocargo CNG zvítězilo v souboji o „Udržitelný nákladní vůz roku 2017.“